Floris Eland

In 2007, toen hij 10 jaar jong was, begon Floris met Aikido bij Lijnie Reijers. Hij was één van de eerste jeugdleden van Aikido Dordrecht die in 2015 zijn shodan, de 1e zwarte band graad haalde. Hij heeft zijn 2e dan gehaald in 2019 in de Hombu dojo, de hoofd aikido dojo van de wereld, in Japan.

Floris heeft voor zes maanden in de Hombu dojo in Japan gewoond en getraind als Kenshusei (inwonende leerling). Daar heeft hij week in week uit 4 uur per dag getraind, onder Doshu Moriteru Ueshiba, dojo cho Mitsuteru Ueshiba, en de Shihans van de Hombu dojo.

Na een aantal jaar assisteren in zijn dojo, is Floris sinds 2015 leraar bij de kinderlessen op zaterdagochtend in de Waraku dojo in Dordrecht. In de zomer van 2019 is hij ook leraar bij de Talontwikkeling van Aikido Bond Nederland geworden, nadat hij terug kwam uit Japan.

Floris traint zelf nog wekelijks in de Waraku dojo in Dordrecht, hij gaat naar stages van zijn bond, de Culturele Aikido Bond Nederland, en hij gaat zoveel mogelijk naar stages van leraren uit de Hombu dojo, waaronder met name Mitsuteru Ueshiba, dojo cho van Hombu dojo.

Floris is in zijn eigen tijd een business student aan de Erasmus Universiteit, en hij is ook actief binnen stichting FairFight. Als Aikido leraar helpt hij namens dit goede doel budolessen aan te bieden aan kansarme meisjes in landen zoals Zimbabwe en India.